het bureau

Energie-Adviesburo Kroon is een onafhankelijk Adviesbureau, klein maar flexibel, levert maatwerk, waarbij doelmatig energieverbruik en gebruik van duurzame materialen voorop staan. Dit geldt zowel voor renovatie-, als voor nieuwbouwprojecten. Wij zijn werkzaam in panden van uiteenlopende aard, zoals: woningen, scholen, kerken, bedrijven, verpleeg- en verzorgingshuizen.


de adviseurs

De werkzame adviseurs zijn:
H. Zethof
A. Kroon